• .NET,  C#,  Programowanie

    Walidacja danych za pomocą DataAnnotations

    Wprowadzę sobie PESEL o długości 15 znaków, a co, niech programiści sobie if’ują! W wielu projektach, jak nie w każdym, zachodzi konieczność sprawdzenia, czy dane pole spełnia określone reguły narzucone przez potrzeby biznesowe, czy po prostu przez zdrową ludzką logikę. W prostych przypadkach dozwolony zakres danych narzucony jest przez typy zmiennych w typowanym języku programowania, jakim jest np. C#. Przez to nie możemy przypisać dowolnego tekstu do zmiennej całkowitoliczbowej. Co jednak jeżeli chcielibyśmy narzucić bardziej złożone ograniczenie, czy wtedy wszystko musimy sprawdzać ręczenie? W tym wpisie przedstawię, czym jest DataAnnotations oraz gdzie znajduje zastosowanie przy budowaniu aplikacji internetowych w ASP.NET (MVC, czy też Core).   Co to DataAnnotations? Data Annotations…

  • .NET,  C#,  Programowanie

    ModelState, czyli wstępna walidacja w ASP.NET Web Api

    ASP.NET dostarcza nam mechanizmu wstępnej walidacji danych (sprawdzenia czy dane są poprawne), które są przesyłane w żądaniu. Programista nie musi ręcznie sprawdzać czy dane pole nie ma wartości pustej, czy długość ciągu znaków nie przekracza narzuconego limitu, bądź czy liczba mieści się w dozwolonym zakresie. Wystarczy, że użyje techniki opisanej poniżej, która jednocześnie jest bardzo prosta w użyciu. Poniższy przykład został stworzony w ASP.NET Core 2.1 Web Api. Zanim zaczniemy, będziemy potrzebować modelu danych, który pomoże zrozumieć zagadnienie. Dobrym przykładem będzie stworzenie klasy związanej z człowiekiem, dlatego też utworzymy detektywa.   Detektyw posiada trzy właściwości, jednak nie mają one jeszcze sprecyzowanej dziedziny (co mogą zawierać, a co nie). Żeby dodać…

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial