• .NET,  C#,  Programowanie

    ModelState, czyli wstępna walidacja w ASP.NET Web Api

    ASP.NET dostarcza nam mechanizmu wstępnej walidacji danych (sprawdzenia czy dane są poprawne), które są przesyłane w żądaniu. Programista nie musi ręcznie sprawdzać czy dane pole nie ma wartości pustej, czy długość ciągu znaków nie przekracza narzuconego limitu, bądź czy liczba mieści się w dozwolonym zakresie. Wystarczy, że użyje techniki opisanej poniżej, która jednocześnie jest bardzo prosta w użyciu. Poniższy przykład został stworzony w ASP.NET Core 2.1 Web Api. Zanim zaczniemy, będziemy potrzebować modelu danych, który pomoże zrozumieć zagadnienie. Dobrym przykładem będzie stworzenie klasy związanej z człowiekiem, dlatego też utworzymy detektywa.   Detektyw posiada trzy właściwości, jednak nie mają one jeszcze sprecyzowanej dziedziny (co mogą zawierać, a co nie). Żeby dodać…

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial